Παραφίνη

Παραφίνη

Παραφίνη

Η παραφίνη, στην ουσία είναι διάλυμα παραφίνης σε στυρένιο περιεκτικότητας 4% περίπου, είναι ένα διαφανές υγρό που χρησιμοποιείται για την πλήρη σκλήρυνση του Gelcoat όταν όμως αυτό χρησιμοποιείται για εξωτερική βαφή  και όχι βαφή εντός καλουπιού πχ όταν γίνονται επισκευές εξωτερικά σε ένα σκάφος. Όταν γίνεται βαφή μέσα σε καλούπι τότε απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε topcoat!
Η παραφίνη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και εντός της πολυεστερικής ρητίνης σε κάποιες περιπτώσεις

Αναλογία: σε 1kg gelcoat βάζουμε 40-50gr παραφίνης. Βάζουμε παραφίνη μόνο στο τελικό στρώμα βαφής, αν μπει ενδιάμεσα, θα προκαλέσει αποκολλήσεις

Πρώτα μπαίνει η παραφίνη μέσα στο gelcoat και ανακατεύεται καλά και στο τέλος μπαίνει ο καταλύτης!

Συσκευασίες: μικρές συσκευασίες από 40gr έως 5kg

Κορυφή