Ο όρος "ενισχύσεις-προϊόντα ενισχύσεων" είναι πολύ γενικός και με αυτόν εννοούμε όλα τα προϊόντα τα οποία μπορούν να εμποτιστούν με ρητίνες και να αποτελέσουν δομικό συστατικό μίας κατασκευής με σκοπό να προσδώσουν σε αυτήν ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά πχ: αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή σε θλίψη κτλ.

Τα προϊόντα ενισχύσεων μπορεί να είναι

  • σε μορφή ίνας πχ spray up roving, υαλότριμα κτλ
  • σε μορφή υφάσματος πχ υαλοϋφάσματα, ανθρακοϋφάσματα κτλ

Ενισχύσεις - Προϊόντα Ενισχύσεων

Κορυφή