Σε όλες τις κατασκευές, και ιδιαίτερα στις κατασκευές σύνθετων υλικών, απαραίτητη είναι η χρήση των κατάλληλων εργαλείων και μηχανημάτων για την σωστή εφαρμογή των υλικών ώστε να γίνεται βέλτιστη χρήση των μηχανικών ιδιοτήτων αυτών

Κορυφή