Οι χαρτοταινίες και οι άλλες αυτοκόλλητες ταινίες χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό για το σωστό μαρκάρισμα μιας επιφάνειας πριν τη βαφή ή την επεξεργασία της μιας επιφάνειας και προστασία από σκόνες, σωματίδια κτλ

Ταινίες αυτοκόλλητες

Κορυφή