Ειδικά ναυτιλιακά αστάρια για χρήση στη γάστρα του σκάφους

Αστάρια

Αστάρι Μ150

Εποξικό & Αντιοσμωτικό Αστάρι Μ150 2συστ

Αστάρι Perepox 240

Εποξικό & Αντιοσμωτικό Αστάρι Perepox 240

Κορυφή