Σε πολλές εφαρμογές είναι αναγκαίο να κατασκευάζονται εύκαμπτα καλούπια που βοηθούν και στην πιο εύκολη αποκόλληση του αντικειμένου. Τα εύκαμπτα καλούπια, ή αλλιώς λαστιχένια καλούπια, χρησιμοποιούνται κυρίως σε εφαρμογές χύτευσης γύψου, τσιμέντου, τεχνητού μαρμάρου κτλ.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζει η περίπτωση αντιγράφων από το ανθρώπινο σώμα που απαιτεί μία διαδικασία με εξειδικευμένα υλικά

Κορυφή