Άλατα αλγινικών οξέων Alginates

Άλατα αλγινικών οξέων ALGINATES

Άλατα αλγινικών οξέων ALGINATES

Τα άλατα αλγινικών οξέων (alginates) είναι σκόνες οι οποίες αναμιγνύονται με νερό και χρησιμοποιούνται για να πάρουμε αντίγραφα σώματος και προσώπου.

Η ανάμιξη γίνεται με 1 μέρος alginate + 2 μέρη νερό

Διαθέσιμοι τύποι:

  • Alginate AL-PR: Χρόνος σκλήρυνσης 3 λεπτά, κατάλληλο για αντίγραφα προσώπου
  • Alginate AL-MT: Χρόνος σκλήρυνσης 9-11 λεπτά, κατάλληλο για αντίγραφα σώματος

 

Κορυφή