Σε όλους τους κατασκευαστικούς κλάδους πχ: ναυτιλία, μεταφορικά μέσα, οικοδομή κτλ  οι συγκολλήσεις ομοιογενών και ανομοιογενών υλικών είναι καθημερινό φαινόμενο και πρέπει να επιλέγεται το σωστό προϊόν για την κάθε περίπτωση.

Για να γίνει σωστή επιλογή πρέπει να εξετάζουμε τα υποστρώματα-υλικά προς συγκόλληση και ποιες είναι οι απαιτούμενες μηχανικές αντοχές της τελικής κατασκευής ως προς διάφορους παράγοντες πχ: αντοχή εφελκυσμού, συρρίκνωση, στεγανότητα, συρρίκνωση, αντοχή στη UV ακτινοβολία κτλ

 

 

Κορυφή