Η σειρά προϊόντων Black Mamba FHG®,της AEC POLYMERS,επαναστατικής τεχνολογίας,είναι MS polymer συγκολλητικά-σφραγιστικά, τα οποία αντιδρούν με την ατμοσφαιρική υγρασία. Επιτρέπουν τη συγκόλληση και σφράγιση μεταξύ ομοιογενών και ανομοιογενών υλικών ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ  προσφέροντας βέλτιστη αντίσταση στο νερό και σύσφιξη ακόμα και κάτω από πίεση, σε συνδυασμό με υψηλή επιμήκυνση έως 400%, με αποτέλεσμα η συγκόλληση να αντέχει σε κρούσεις, δονήσεις, ξεφλούδισμα. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η σειρά BLACK MAMBA FHG® MS polymer έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ταχύτητα. Σε θερμοκρασία 20°C με σχετική υγρασία 50% , η πρώτη σκλήρυνση γίνεται σε 10 λεπτά μόνο και η τελική σκλήρυνση σε 24 ώρες για πάχος υλικού 5 mm. Η συρρίκνωση είναι περίπου 1%. Οι βέλτιστες ιδιότητες του υλικού αποκτώνται όταν η εφαρμογή γίνεται σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C.

Τα προϊόντα BLACK MAMBA FHG® αντέχουν σε:  

· Φωτιά και καπνό. ‘Εχουν διαπιστεύσεις M1/F1  βάσει των προτύπων NF F 16-101 και STM-S 001.
· Θερμοκρασίες από -40 έως 140°C, χωρίς να χάνουν  τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους.
· Φρέσκο νερό, θαλασσινό νερό, απιονισμένο νερό ακόμα και σε μόνιμη βύθιση.
· U.V. Χωρίς να κιτρινίζουν και χωρίς να επηρεάζονται οι μηχανικές αντιστάσεις του.  
· Επιθετικά περιβάλλοντα όπως  αλκάλια,  οξέα, πολικοί διαλύτες,  έλαια,  υγρασία
Όλα τα προϊόντα BLACK MAMBA FHG®  μπορούν να βαφτούν χωρίς να χρειάζεται ενδιάμεσο αστάρι.
 

  Τα MS polymers BLACK MAMBA FHG® δεν εκπέμπουν οσμές κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης τους και δεν περιέχουν φθαλικό, ισοκυανικά και σιλικόνη. Πολλές εφαρμογές συγκόλλησης είναι εφικτές μεταξύ ομοιογενών και ανομοιογενών υλικών και ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ:

· Γυαλί
· Μέταλλα όπως αλουμίνιο, σίδερο, και όλοι οι τύποι κραμάτων...
· Τεχνικά πλαστικά όπως ABS, ακρυλικό, PVC, πολυκαρβονικά ….
· Composites: πολυεστέρες (συμπεριλαμβανομένου DCPD), βινυλεστέρες, εποξικές με ή χωρίς gel coat καθώς και SMC/BMC και pre-impregnated εποξικά.
· Μαλακά ή σκληρά ξύλα όπως teak.

Black Mamba MS-Polymer Σφραγιστικό & Συγκολλητικό

BLACK MAMBA Σφραγιστικό-Συγκολλητικό φύσιγγα

BLACK MAMBA MS-Polymer Σφραγιστικό-Συγκολλητικό φύσιγγα

BLACK MAMBA Σφραγιστικό-Συγκολλητικό σαλάμι

BLACK MAMBA MS-Polymer Σφραγιστικό-Συγκολλητικό σαλάμι

BLACK MAMBA High Tack Σφραγιστικό-Συγκολλητικό φύσιγγα

BLACK MAMBA High Tack MS-Polymer Σφραγιστικό-Συγκολλητικό φύσιγγα

Κορυφή