Χρώμα στη Χημεία, στη Ζωγραφική και στην Τέχνη είναι η οργανική ή ανόργανη ουσία που χρησιμοποιείται στο χρωματισμό επιφάνειας, λεγόμενη και χρωστική ουσία ή βαφή, προσδίδοντας στην επιφάνεια κάποια χαρακτηριστικά αναλόγως της ποιότητας του χρώματος

Κορυφή