Πολυεστερικά Χρώματα Gel Coats Τα Gel-coats είναι πολυεστερικά χρώματα τα οποία ενδείκνυνται για την βαφή αντικειμένων που είναι κατασκευασμένα από (πολυεστερικές κτλ) ρητίνες. Τα Gel-coats μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για βαφή μέσα στο καλούπι ώστε το αντικείμενο να ξεκαλουπωθεί βαμμένο είτε για εξωτερική βαφή σε ήδη ξεκαλουπωμένα αντικείμενα αρκεί να προστεθεί μέσα στο Gel-coat παραφίνη (αναλογία 4% κατά βάρος) που σφραγίζει την επιφάνεια
Τα Gel-coats μπορεί να είναι άχρωμα (διάφανα) ή χρωματισμένα(όλες οι αποχρώσεις οι RAL). Ωστόσο τελικός χρήστης μπορεί δημιουργήσει οποιαδήποτε απόχρωση επιθυμεί προσθέτοντας πολυεστερικές πάστες (χρωστικές)
Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες Gel-coat αναλόγως τι είδους πολυεστερικέ ρητίνη έχει χρησιμοποιηθεί κατά την παραγωγή τους πχ ορθοφθαλικά, ισοφθαλικά, ισοφθαλικά NPG, βινυλεστερικά, βραδύκαυστα Gel-coat κτλ
Τα περισσότερα Gel-coat κυκλοφορούν σε εκδόσεις είτε για βαφή με ρολό/πινέλο είτε για βαφή με πιστόλι ψεκασμού. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
•    Ανακατέψτε πολύ καλά το όλο το Gel-coat πριν τη χρήση.
•    Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλο το χρώμα σε μία εφαρμογή, σφραγίστε καλά το δοχείο.
•    Σε όλα τα Gel-coat είναι απαραίτητη η προσθήκη καταλύτη MEKP(σε αναλογία 2% κατά βάρος Gel-coat για μία μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος 20-25oC και ποσοστό υγρασία έως 50%) για την τελική σκλήρυνση του χρώματος
•    Μετά την προσθήκη του καταλύτη, ο χρόνος χρήσης του μείγματος είναι 15-20 λεπτά, αναλόγως των περιβαλλοντικών συνθηκών, προτού αρχίζει ο πολυμερισμός.
•    Καλυπτικότητα Gel-coat: 1kg βάφει 1,2-1,5m2 επιφάνειας
•    Μην αραιώνετε τα Gel-coat. Αν αυτό είναι αναγκαίο χρησιμοποιήστε ασετόν ή στυρένιο όχι πάνω από 10% κατά βάρος

Πολυεστερικά Χρώματα - Gel coats

Πολυεστερικό χρώμα - Gelcoat εποξικό

Πολυεστερικό χρώμα - Gelcoat GCVNE βινυλεστερικό εποξικά συμβατό

Πολυεστερικό χρώμα-Gelcoat βραδύκαυστο

Πολυεστερικό χρώμα-Gelcoat βραδύκαυστο ισοφθαλικό NPG

Κορυφή