Κωδικός
50.IT.15
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

THIXO AGENT ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ POLY-CONDENSATION 250gr

THIXO AGENT ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ POLY-CONDENSATION 250gr

Ειδικό πρόσθετο συστατικό που μπαίνει μέσα στα λάστιχα σιλικόνης Poly Condensation και αυξάνει το ιξώδες. Ο θιξτροπικός παραγοντας καθιστά το λάστιχο σιλικόνης πολύ παχύρευστο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο σε κάθετες επιφάνειες.

Αναλογία έως 2% κατά βάρος της σιλικόνης, δηλαδή σε 1kg σιλικόνης προσθέτουμε έωσ 20gr thixo agent

Χρησιμοποιούμε το thixo agent στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Όταν θέλουμε να φτιάξουμε επαλειφόμενο καλούπι σιλικόνης από μία επιφάνεια που είναι κάθετη πχ να βγάλουμε καλούπι από γύψινο που βρίσκεται σε κτίριο
  • όταν το αντικείμενο, του οποίου θελουμε να βγάλουμε το καλούπι, έχει πολύ περίεργο τρισδιάστατο σχέδιο, τότε αντί να κάνουμε χυτό καλούπι σιλικόνης, κάνουμε επαλειφόμενο καλούπι σιλικόνης ώστε να καταναλώσουμε λιγότερη ποσότητα
Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.2800
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:THIXO AGENT ΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ POLY-CONDENSATION 250gr
Η Βαθμολογία σας

Το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP).
Το προϊόν, ωστόσο, περιέχοντας επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση τέτοια που να πρέπει να δηλωθούν στο μέρος 3, απαιτεί δελτίο δεδομένων
ασφαλείας με κατάλληλες πληροφορίες, βάσει του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και μετέπειτα τροποποιήσεων.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου:

2.2. Στοιχεία επισήμανσης.
Ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (CE) 1272/2008 (CLP) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις και προσαρμογές.
Εικονογράμματα
κινδύνου:--
Προειδοποιητικές λέξεις: --
Δηλώσεις επικινδυνότητας: --

Δηλώσεις προφυλάξεων: --
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

click here