Κωδικός
SETRESOLTECH
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Resolcoat 1010+1014 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ (ΣΕΤ 0,5+0,5kg)

ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Resolcoat 1010+1014 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ (ΣΕΤ 0,5+0,5kg)

Το εποξικό αστάρι RESOLCOAT 1010 είναι μοναδικό σύστημα με βάση το νερό. Δεν περιέχει διαλύτες, ούτε VOC. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές σαν αστάρι ή βερνίκι κτλ σε εφαρμογές εσωτερικού χώρου όπως κατασκευή επίπλων, βιομηχανικές/οικιακές/καλλιτεχνικές κατασκευές. Είναι συμβατό με τα περισσότερα υποστρώματα: ξύλο, πέτρα, σκυρόδεμα, σοβά, κεραμικά, μέταλλο, carbon κτλ. Μπορεί να αραιωθεί με νερό ώστε να γίνει ένα εξαιρετικό υλικό για αστάρωμα. ιδιαίτερα σε υλικά που διαπνέουν όπως ξύλο, τσιμέντο κτλ. Μυρίζει πολύ λιγότερο από άλλα εποξικά αστάρια διαλύτου γεγονός που το καθιστά προτιμότερο για χρήση σε επιφάνειες εσωτερικού χώρου αφού δεν αφήνει έντονη οσμή για μέρες όπως άλλα προϊόντα.

Συνίσταται να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες πάνω από 17 βαθμούς Κελσίου και κατά την αποθήκευση προσπαθήστε να μην το αποθηκεύεται κάτω από 10 βαθμούς Κελσίου.

Εφαρμογή: με ρολό ή πινέλο. Καθαρισμός με ζεστό νερό & σαπούνι
Αποτέλεσμα: με 1 στρώση σατινέ, με 2 στρώσεις γυαλιστερό
Αναλογία: βάση: καταλύτης (1:1) κατά όγκο
Χρόνος ζωής του μίγματος: 1 ώρα

Διαβάστε εδώ το αναλυτικό φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Resolcoat 1010

RESOLCOAT 1010 είναι σχεδιασμένο για να ασταρώνει, προστατεύει και να ενισχύει τις επιφάνειες.
Σε ξύλα, το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σφραγιστικό (2 στρώσεις πάνω από τα φύλλα κόντρα πλακέ πριν από τη χρήση τους σε κατασκευή σκαφών), ως βερνίκι ή ως δομική ενίσχυση για κατεστραμμένα ξυλα.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνη και απο λίπη πριν από την εφαρμογή της επικάλυψης RESOLCOAT 1010.
Το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο ή ρολό.
Μία φρέσκια στρώση του Resolcoat 1010 είναι ορατή, λόγω της γαλακτώδους όψης. Αυτό το χρώμα εξαφανίζεται όταν η στρώση στεγνώσει.
Τουλάχιστον 2 στρώσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται ως μια ενιαία στρώση (wet-on-wet) ώστε να μπορεί να παραμείνει ελαφρώς μικρο-πορώδες το υπόστρωμα (αφήνοντας ατμού μέσα, αλλά όχι νερό).
Η λείανση δεν είναι απαραίτητη μεταξύ των στρώσεων όταν η επαναβαφή γίνεται μέσα σε μία εβδομάδα.
Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς την προσθήκη νερού. Προσθέτοντας νερό γίνεται ακόμα πιο λεπτόρρευστο και εξασφαλίζει μια βαθιά διείσδυση του υποστρώματος. Το νερό δρα σαν διαλύτης και εξατμίζεται.
Όταν χρησιμοποιείτε μια μεγάλη παρτίδα, σας συμβουλεύουμε να ανακατεύεται τακτικά το μίγμα.
Χρόνος ζωής στο δοχείο είναι 1 ώρα, Μην αναμιγνύετε περισσότερο από ό, τι μπορεί να εφαρμοστεί σε 1 ώρα (ex: 50 τ.μ. / άνθρωπος / ώρα με ρολό).
Για να επιδιορθώσετε κατεστραμμένα ή σάπια ξυλεία, αραιώστε με 1 μέρος νερού (κατά όγκο) για να μειωθεί το ιξώδες.

Το Resolcoat 1010 είναι ένα προϊόν επιλογή για την πλήρωση δαπέδων από σκυρόδεμα πριν από την έκχυση νέου σκυροδέματος ή πριν από τη  βαφή με οποιοδήποτε τύπο χρώματος (εποξικό, πολυουρεθανικό ή ακρυλικό). Θα μπλοκάρει την υγρασία και θα επιτρέπει την τέλεια πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Διάρκεια ζωής του RESOLCOAT 1010 είναι τουλάχιστον ένα έτος σε σφραγισμένα δοχεία, όπως παρέχονται.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.0000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ Resolcoat 1010+1014 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ (ΣΕΤ 0,5+0,5kg)
Η Βαθμολογία σας

Για τον σκληρυντή 1014

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 1
H318

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP):

CORROSIVE

Προειδοποιητική λέξη (CLP): Κίνδυνος
Επικίνδυνο περιεχόμενο:Epoxy-amine-adduct

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη


Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά

P270 - Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο P

273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P301+P330+P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε

Για την ρητίνη 1010

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP]Μείγμα/Ουσία: ΔΔΑ ΕΕ 2015: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/830 (Παράρτημα ΙΙ του REACH)
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 2
H315
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, κατηγορία 2
H319
Ευαισθητοποίηση — Δερματική, κατηγορία 1
H317
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, κατηγορίας 2
H411

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP] Ανάρτηση συμπληρωματικής σήμανσηςΑνάρτηση συμπληρωματικής πιστοποίησης
Εικονογράμματα κινδύνου (CLP)

danger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Προειδοποιητική λέξη (CLP): Προσοχή
Επικίνδυνο περιεχόμενο : 2,3-epoxypropyl neodecanoate; προϊόν αντιδράσεως:δις-φαινολο-Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξυρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος ≤ 700); Formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP):
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό H411 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP):
P102 - Μακριά από παιδιά P270 -

Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P301+P310 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

P281 - Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P303+P361+P353 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε 


Φράσεις EUH:
EUH205 - Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για τον σκληρυντή 1014

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο παθόντας δεν αναπνέει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Προσέξτε το προϊόν μπορεί να μείνει παγιδευμένο κάτω από τα ρούχα, το ρολόι ή μέσα στα παπούτσια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Για την ρητίνη 1010

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή:
Αφήστε τον παθόντα να ξεκουραστεί. Φροντίστε ο παθόντας να αναπνεύσει καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή, εάν χρειάζεται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Εάν ο παθόντας δεν αναπνέει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό ή κάντε ντους (για 15 λεπτά) και ζητήστε συμβουλή γιατρού εάν είναι απαραίτητο. Προσέξτε το προϊόν μπορεί να μείνει παγιδευμένο κάτω από τα ρούχα, το ρολόι ή μέσα στα παπούτσια. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαλυτικά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Συμβουλευτείτε αμέσως οφθαλμίατρο.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση:
ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777


ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here