Κωδικός
50.IT.41
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

SPEEDY FIX__DIY__ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Power Shine Renewer PAI BOAT (0,5kg)

SPEEDY FIX__DIY__ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Power Shine Renewer (0,5kg)

Το Speedy Fix είναι καινοτόμο προϊόν ανανέωσης του σκάφους, το οποίο χρησιμοποιείται για να αφαιρέσετε εύκολα το σημάδια ελαφριάς οξειδώσης & κιμωλίασης, κιτρίνισμα και λεκέδες. Σχεδιασμένο για να εφαρμόζετε εύκολα με το χέρι, αποκαθιστά την επιφάνεια προσφέροντας εξαιρετική λάμψη και βαθιά γυαλάδα, γρήγορα και αποτελεσματικά αφαιρώντας ατέλειες, μαύρες γραμμές, καθώς και τα σήματα της ρύπανσης. Μπορεί να εφαρμοστεί και με αλοιφαδόρο εξασφαλίζοντας ευκολία χρήσης, γρήγορο φινίρισμα και εκπληκτικά αποτελέσματα.

Η γυαλιστική αλοιφή SPEEDY FIX ανήκει στην κατηγορία DIY διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ιδιώτες που δεν έχουν αλοιφαδόρο, απλώς εφαρμόζεται με το χέρι για ευκολα αποτελέσματα

ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: εφαρμόστε με το χέρι με ένα πανί από μικροΐνες. Ανακινήστε καλά το μπουκάλι και απλώστε μια μικρή ποσότητα στο ύφασμα. Τρίψτε στην επιφάνεια σε μια παλινδρομική κίνηση κατά το δυνατόν ομοιόμορφα. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την εφαρμογή περισσότερες φορές και τελικά σκουπίστε με ένα καθαρό πανί. Εάν εφαρμοστεί με αλοιφαδόρο, χρησιμοποιήστε ένα μεσαίο-μαλακό αφρώδη πάτο. Απλώστε μια μικρή ποσότητα της Speedy Fix στην επιφάνεια του πάτου, θέστε σε λειτουργία τον αλοιφαδόρο σε χαμηλές στροφές, επιταχύνοντας σταδιακά (800-1500 RPM), ενώ απλώνετε την πάστα με σταυρωτές κινήσεις. Δώστε προσοχή στο να μην υπερθερμανθεί η επιφάνεια. Τέλος, καθαρίστε με ένα πανί από μικροΐνες.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.6000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SPEEDY FIX__DIY__ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Power Shine Renewer PAI BOAT (0,5kg)
Η Βαθμολογία σας

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών.
Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, kατηγορία 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Εικονογράμματα κινδύνου:

CORROSIVE

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. EUH208 Περιέχει:
ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P280 Να φοράτε μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . . Περιέχει: C11-13-branched, ethoxylated alcohols

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.

click here