Κωδικός
50.IT.52
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

STEEL CUT ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ PAI BOAT (0,5kg)

STEEL CUT  ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ PAI BOAT (0,5kg)

Περιέχει λειαντικά + αποξείδωτικά συστατικά, αφαιρεί & διαλύει τη σκουριά, οξείδωση, γρατσουνιές, κιμωλίαση & το ξεθώριασμα πολύ γρήγορα και καλά σε επιφάνειες από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χρώμιο, χαλκό και μεταλλικά εξαρτήματα γενικά κτλ. Εφαρμόζεται με το χέρι με ένα πανί από μικροΐνες.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: απλώστε μια μικρή ποσότητα της αλοιφής πάνω σε  γυαλιστικό πάτο ή ένα πανί και απλώστε το με κυκλικές κινήσεις. Βάλτε ελαφρά πίεση στην αρχή και εάν είναι απαραίτητο αυξήστε την, προσέχοντας να μην γρατσουνίστει η επιφάνεια. Τελικά σκουπίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.6000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:STEEL CUT ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ PAI BOAT (0,5kg)
Η Βαθμολογία σας

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών.
Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 3 H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Εικονογράμματα κινδύνου: --

Προειδοποιητικές λέξεις: --

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/τον περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.

click here