Κωδικός
50.ΙΤ.57
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

NW65 ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ PAI BOAT (1kg)

NW65 ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ PAI BOAT (1kg)

Λειαντική αλοιφή για την επεξεργασία επιφανειών από ρητίνες & σύνθετα υλικά. Αφαιρεί μικρές γρατσουνιές & μικρές ατέλειες, καθώς & σημάδια στροβιλισμού, που έχουν προέλθει από προηγούμενες πιο κοπτικές αλοιφές. Η σύστασή της από μικρο-λειαντικά & γυαλιστικά συστατικά έχει εξαιρετική δράση φινιρίσματος σε καλούπια. Χρησιμοποιείται και σαν 2ο στάδιο μετά την NW1 σε πολύ σκληρές επιφάνειες! Γενικά χρησιμοποιείται σε επιφάνειες από βινυλεστερικό gelcoat (Πχ σε καλούπια), σε επιφάνειες από σκληρά πολυουρεθανικά χρώματα κτλ

Αφαιρεί ελαφριά οξείδωση, κιτρίνισμα, μαύρες & σκουριασμένες γραμμές, σκληρές κηλίδες νερού & τα σήμαδια ρύπανσης, αποκαθιστώντας την αρχική βαθιά λάμψη της επιφάνειας

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: Χρησιμοποιήστε αλοιφαδόρο μεταβλητής ταχύτητας, επιλέγοντας μεσαίο-μαλακό αφρώδη πάτο TT04. Απλώστε μία μικρή ποσότητα NW65 πάνω στον πάτο & ξεκινήστε τον αλοιφαδόρο σε χαμηλές στροφές, επιταχύνοντας σταδιακά (800-1500 RPM), ώστε να απλώσετε την αλοιφή σε όλη την επιφάνεια κάνοντας σταυρωτές κινήσεις.. Συνεχίστε το τρίψιμο μέχρι η επιφάνεια να γίνει πολύ φωτεινή, δίνοντας πάντα προσοχή στο να μην υπερθέρμανθεί της επιφάνειας. Τελικά, σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.1000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:NW65 ΑΛΟΙΦΗ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ PAI BOAT (1kg)
Η Βαθμολογία σας

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών.
Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, kατηγορία 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Εικονογράμματα κινδύνου:

CORROSIVE

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. EUH208 Περιέχει:
ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P280 Να φοράτε μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . . Περιέχει: C11-13-branched, ethoxylated alcohols

2.3. Άλλοι κίνδυνοι.
Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 30/60 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Δώστε την μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού. Ζητήστε άμεσα την συμβουλή ενός γιατρού. Μην προκαλείτε εμετό αν δεν έχετε την έγκριση του γιατρού.
ΕΙΣΠΝΟΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μετακινήστε το άτομο σε ανοικτό αέρα, μακριά από το χώρο του ατυχήματος. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Λάβετε κατάλληλες προφυλάξεις για το διασώστη.

click here