Κωδικός
60.IR.08
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

SUPER STAINLESS Καθαριστικό για ανοξείδωτα 1L

SUPER STAINLESS Καθαριστικό για ανοξείδωτα

Διαβάστε εδώ το φυλλάδιο του SUPER STAINLESS και εδώ τις Οδηγίες χρήσης του SUPER STAINLESS

To "Super Stainless" ,καθαριστικό & προστατευτικό gel ειδικά σχεδιασμένο για να εξουδετερώνει εύκολα & γρήγορα και να αφαιρει δύσκολους λεκέδες σκουριάς και διάβρωσης από όλα τα ανοξείδωτα εξαρτήματα στο σκάφος όπως:
εντατήρες, ράγες πλώρης και πρύμνης, χειρολαβές, πόμολα, οδηγούς καλωδίων και τερματικά, κάγκελα κτλ , ενώ ταυτόχρονα τα καθαρίζει και τα προστατεύει από μελλοντική ζημιά από τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Λόγω της σύστασής του ως υγρό gel, διεισδύει σε δύσκολα σημεία όπου άλλα κοινά καθαριστικά σε μορφή πάστας δεν μπορούν νε εισέλθουν, αφού μπαίνει σε κάθε χαραμάδα, εξασφαλίζοντας ότι τα εξαρτήματα είναι καθαρά και προστατευμένα έναντι σε κάθε μελλοντική σκουριά ή διάβρωση, που μπορεί να μειώσει το χρόνο ζωής του και να τα καταστήσει άχρηστα.
.
To "Super Stainless" -καθαριστικό & αφαιρετικό σκουριάς- είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Απλά απλώστε το gel πάνω στη σκουριασμένη επιφάνεια ή στο εξάρτημα και αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και έπειτα ξεπλύνετε με καθαρό νερό
To "Super Stainless" είναι μη-καυστικό, βιοδιασπώμενο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο θειικό ή υδροχλωρικό οξύ και είναι απαλλαγμένο από χλωριούχα συστατικά.

Είναι τόσο απλό!

ΔΕΝ χρειάζεται ούτε τρίψιμο ούτε ξύσιμο! Είναι υπόσχεση!

Το "Super Stainless" είναι ένα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνο και Βιοδιασπώμενο προϊόν

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.3000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SUPER STAINLESS Καθαριστικό για ανοξείδωτα 1L
Η Βαθμολογία σας

C: Διαβρωτικό
R34: Προκαλεί εγκαύματα


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP).

Δέρμα Corr 1 Α
Met Corr 1


2.2 Στοιχεία επισήμανσης Δήλωση επικινδυνότητας:

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και βλάβες στα μάτια
H290: Μπορεί να είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα.

Λέξη (-ες) σήματος Κίνδυνος

CORROSIVE

Δήλωση προφύλαξης
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / αέριο / ομίχλη / ατμούς / σπρέι.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προστασία προσώπου.
P301 + P330 + P331: ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΘΕΙ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.
P303 + P361 + P353: ΕΑΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Αδειάστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με Νερό / ντους.
P305 + P351 + P338: ΕΑΝ ΣΕ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο na bgoyn. Συνεχίστε το ξέπλυμα.
P310: Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.


Πρόσθετες απαιτήσεις ετικέτας: Κανένας


Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, εκτός εάν κολλήσουν στο δέρμα. Βρέξτε το δέρμα που έχει προσβληθεί με τρεχούμενο νερό για 10 λεπτά ή περισσότερο εάν η ουσία εξακολουθεί να είναι στο δέρμα. Μεταφέρετε στο νοσοκομείο εάν υπάρχουν εγκαύματα ή συμπτώματα δηλητηρίασης.

Επαφή με τα μάτια: Βρέξτε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Μεταφορά στο νοσοκομείο για εξειδικευμένη εξέταση.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Εάν ο άνθρωπος έχει τις αισθήσεις του, δώστε αμέσως μισό λίτρο νερού. Εάν έχει χάσει τις αισθήσεις του, ελέγξτε την αναπνοή του και εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν είναι απαραίτητο. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του και η αναπνοή είναι εντάξει, τοποθετήστε τον στη θέση ανάκτησης. Μεταφορά στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό.

Εισπνοή: Αφαιρέστε το θύμα από την έκθεση και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλήές. Εάν έχει χάσει τις αισθήσεις του, ελέγξτε την αναπνοή του και εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν είναι απαραίτητο. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του και η αναπνοή είναι εντάξει, τοποθετήστε τον στη θέση ανάκτησης. Εάν έχει τις αισθησεις του, βεβαιωθείτε ότι το θύμα κάθεται ή ξαπλώνει. Εάν η αναπνοή γίνει ευμετάβλητη, αφήστε το ατύχημα να καθίσει και δώστε του οξυγόνο, εάν υπάρχει. Μεταφορά στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό....

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here