Κωδικός
60.IR.02
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

BOAT BUDDY Gelcoat Stain Remover Αφαιρετικό λεκέδων 1L

BOAT BUDDY Gelcoat Stain Remover Αφαιρετικό λεκέδων (Bήμα 2 από το Σύστημα Καθαρισμού 3σταδίων BOAT BUDDY)

Tο BOAT BUDDY Gelcoat Stain Remover Αφαιρετικό λεκέδων είναι ένα μη τοξικό, βιοδιασπώμενο, gel καθαρισμού που απαλά εξουδετερώνει και απορροφά βαθιά ριζωμένους λεκέδες απομακρύνοντας τους με ένα ξέπλυμα με σφουγγάρι και νερό! Δεν περιέχει κανένα σκληρό οξαλικό ή υδροχλωρικό οξύ.

Διατίθεται σε μορφή διάφανου τζελ και χρησιμοποιείται σκέτο. Δεν "τρέχει" σε κάθετες επιφάνειες, επιτρέποντας στο υλικό τον απαιτούμενο χρόνο για να δράσει.
Όταν ο επίμονος λεκές εξουδετερωθεί, απορροφάται από το προϊόν και μετά ξεπλένουμε με νερό (θαλασσινό ή μη).
Χρήση πάνω σε gelcoat, fiberglass ή βαμμένο ξύλο ή χάλυβα.
Βιοαποικοδομήσιμο και υδατοδιάλυτο
Ασφαλές για χρήση στις περισσότερες επιφάνειες.

Αφαιρεί κίτρινους/ καφέ λεκέδες στην ίσαλο γραμμή & στα ύφαλα, λεκέδες σκουριάς από τα εξαρτήματα, λεκέδες από περιττώματα πτηνών, σημάδια ασβεστώματος, λεκέδες εξάτμισης, γενικά υπόλευκους αποχρωματισμούς

Διαβάστε εδώ το διαφημιστικό φυλλάδιο των προϊόντων Boat Buddy

Διαβάστε εδώ το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης των προϊόντων

Διαβάστε εδώ διεθνείς αξιολογήσεις των προϊόντων 

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.1000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:BOAT BUDDY Gelcoat Stain Remover Αφαιρετικό λεκέδων 1L
Η Βαθμολογία σας

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ & Οδηγία 1999/45 / EΚ

C: Διαβρωτικό
R34: Προκαλεί εγκαύματα


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP).

Δέρμα Corr 1 Α
Met Corr 1


2.2 Στοιχεία επισήμανσης Δήλωση επικινδυνότητας:

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και βλάβες στα μάτια
H290: Μπορεί να είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα.

Λέξη (-ες) σήματος Κίνδυνος

CORROSIVE

Δήλωση προφύλαξης
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / αέριο / ομίχλη / ατμούς / σπρέι.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προστασία προσώπου.
P301 + P330 + P331: ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΘΕΙ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.
P303 + P361 + P353: ΕΑΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Αδειάστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με Νερό / ντους.
P305 + P351 + P338: ΕΑΝ ΣΕ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο na bgoyn. Συνεχίστε το ξέπλυμα.
P310: Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.


Πρόσθετες απαιτήσεις ετικέτας: Κανένας

Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, εκτός εάν κολλήσουν στο δέρμα. Βρέξτε το δέρμα που έχει προσβληθεί με τρεχούμενο νερό για 10 λεπτά ή περισσότερο εάν η ουσία εξακολουθεί να είναι στο δέρμα. Μεταφέρετε στο νοσοκομείο εάν υπάρχουν εγκαύματα ή συμπτώματα δηλητηρίασης.

Επαφή με τα μάτια: Βρέξτε το μάτι με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά. Μεταφορά στο νοσοκομείο για εξειδικευμένη εξέταση.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Εάν ο άνθρωπος έχει τις αισθήσεις του, δώστε αμέσως μισό λίτρο νερού. Εάν έχει χάσει τις αισθήσεις του, ελέγξτε την αναπνοή του και εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν είναι απαραίτητο. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του και η αναπνοή είναι εντάξει, τοποθετήστε τον στη θέση ανάκτησης. Μεταφορά στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό.

Εισπνοή: Αφαιρέστε το θύμα από την έκθεση και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλήές. Εάν έχει χάσει τις αισθήσεις του, ελέγξτε την αναπνοή του και εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή εάν είναι απαραίτητο. Αν δεν έχει τις αισθήσεις του και η αναπνοή είναι εντάξει, τοποθετήστε τον στη θέση ανάκτησης. Εάν έχει τις αισθησεις του, βεβαιωθείτε ότι το θύμα κάθεται ή ξαπλώνει. Εάν η αναπνοή γίνει ευμετάβλητη, αφήστε το ατύχημα να καθίσει και δώστε του οξυγόνο, εάν υπάρχει. Μεταφορά στο νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό....

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here