Κωδικός
60.IR.11
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

BOAT BUDDY BILGE Cleaner & Deodouriser Καθαριστικό για σεντίνες με άρωμα κίτρου 1L

BOAT BUDDY BILGE Cleaner & Deodouriser Καθαριστικό για σεντίνες με άρωμα κίτρου

Το Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει το εσωτερικό του σκάφους σεντίνες, ντουλάπια, τουαλέτες και το μαγειρείο. Με βάση αρώματα εσπεριδοειδών, το Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser θα καθαρίσει όλους αυτούς τους τομείς γρήγορα & αποτελεσματικά, αφήνοντας ένα ευχάριστο άρωμα. Ασφαλές για χρήση σε ξύλο, μέταλλο και fiberglass και περιβαλλοντικά ελεγμένο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για καθαρισμό των σεντινών χρησιμοποιώντας την αντλία της σεντίνας.

Διαδικασία
1. Σεντίνες - Αναμίξτε Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser με νερό περίπου αναλογία 30:1 (1/2 φλιτζάνι) από το καθαριστικό σε 5 λίτρα νερό. Απλώστε το σε όλες τις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι, αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά, αν είναι απαραίτητο τρίψτε ελαφρά και μετά ξεπλύνετε. Εναλλακτικά ρίξτε το Interior Cleaner and Deodouriser μέσα στις σεντίνες, αφήστε το μίγμα μέσα στις σεντίνες, και λόγω της κίνησης του σκάφους στη θάλασσα, το καθαριστικό θα καθαρίσει τις σεντίνες προτού το απαντλήσετε.
΄Αλλες περιοχές – Διαλύστε/αναμίξτε Interior Cleaner and Deodouriser με νερό περίπου 30:1 αναλογία. Εφαρμόστε στις περιοχές που θέλετε να καθαρίσετε με ένα μαλακό νάυλον βουρτσάκι , σφουγγάρι ή με ένα spray.
2. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει μερικά λεπτά και μετά αν είναι απαραίτητο τρίψτε ελαφρά.
3. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό

Boat Buddy Tip: Αν αναμίξετε Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser σε ένα μπουκάλι με spray είναι βολικό να το έχετε πάντα έτοιμο προς χρήση για την περιοχή του μαγειρείου ή της τουαλέτας. Το Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser can μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες που πλένονται με νερό

Σημείωση: Το Boat Buddy Interior Cleaner and Deodouriser είναι ασφαλές για χρήση πάνω σε ξύλο, μέταλλο, fibreglass και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με φρέσκο ή με θαλασσινό νερό.

Διαβάστε εδώ το διαφημιστικό φυλλάδιο των προϊόντων Boat Buddy

Διαβάστε εδώ το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης των προϊόντων

Διαβάστε εδώ διεθνείς αξιολογήσεις των προϊόντων 

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.1000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:BOAT BUDDY BILGE Cleaner & Deodouriser Καθαριστικό για σεντίνες με άρωμα κίτρου 1L
Η Βαθμολογία σας

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP). H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

2.2 Στοιχεία επισήμανσης Δήλωση επικινδυνότητας:
Λέξη (-ες) προειδοποίησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

danger for health

Δήλωση προφύλαξης
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / αέριο / ομίχλη / ατμούς / σπρέι.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προστασία προσώπου.
P301 + P330 + P331: ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΘΕΙ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.
P303 + P361 + P353: ΕΑΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Αδειάστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / ντους.
P305 + P351 + P338: ΕΑΝ ΣΕ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Συνεχίστε το ξέπλυμα.
P310: Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.
Πρόσθετες απαιτήσεις ετικέτας Κανένα

ΕΙΣΠΝΟΗ
Αφαιρέστε τον ασθενή από την έκθεση, κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία. Χορηγήστε οξυγόνο εάν είναι απαραίτητο
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. Ξεβγάλτε με μεγάλες ποσότητες νερού. Συνεχίστε να πλένετε την πληγείσα περιοχή για τουλάχιστον 10 λεπτά.
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
Αμέσως ξεπλύνετε με διάλυμα πλύσης ματιών ή καθαρό νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνεχίστε την πλύση μέχρι να αποκτήσετε ιατρική φροντίδα.
ΚΑΤΑΠΟΣΗ
Μην προκαλείτε εμετό. Υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής έχει συνείδηση, ξεπλύνετε το στόμα με νερό και δώστε 200-300 ml νερού για να πιείτε.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here