Κωδικός
SETPASTE.BLUE5003.50
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΜΠΛΕ RAL 5003 50gr

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΜΠΛΕ RAL 5003  50gr

Οι χρωστικές ουσίες, ή αλλιώς πάστες, είναι πολύ συμπυκνωμένες ουσίες ώστε με λίγη ποσότητα να χρωματίζουμε τις ρητίνες (πολυεστερικές, εποξικές, πολυουρεθανικές κτλ) ή/και τα διαφανή Gel Coats.

Δεν περιέχουν στυρένιο, ούτε μονομερή, ούτε μόλυβδο.  Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να χρωματίσουμε ρητίνες και για να τροποποιήσουμε το χρώμα ενός ήδη υπάρχοντος Gelcoat ή να για φτιάξουμε τη δική μας απόχρωση Gelcoat χρησιμοποιώντας σαν βάση άχρωμο (clear) Gelcoat.

Δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερο από 10% χρωστική κατά βάρος της ρητίνης ή του gelcoat που χρησιμοποιούμε διότι επηρεάζει τη σύνθε΄ση του

 

Διαβάστε εδώ σχετικό άρθρο για χρήση των χρωστικών μέσα σε ρητίνες

Διαβάστε εδώ σχετικό άρθρο για χρήση των χρωστικών μέσα σε gelcoats 

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.0700
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΑΣΤΑ ΜΠΛΕ RAL 5003 50gr
Η Βαθμολογία σας

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] Μείγμα / ουσία: Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 2015:
Δεν ταξινομείται
Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιπτώσεις, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
Από τη δική μας γνώση, το προϊόν δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο, υπό τον όρο ότι χειρίζεται σύμφωνα με την ορθή πρακτική υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.


Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την εισπνοή:
Αφαιρέστε το άτομο σε καθαρό αέρα και κρατήστε άνετα για αναπνοή.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το δέρμα:
Πλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα μάτια:
Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό ως προφύλαξη.

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά την κατάποση:
Καλέστε ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ 2107793777

click here