Κωδικός
60.UK.55
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ FLAG CRUISING ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 1L

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ FLAG CRUISING ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 1L

Αυτοκαθαριζόμενο υφαλόχρωμα (μουράβια) με βάση τον χαλκό χωρίς βιοκτόνα πρόσθετα, γενικής χρήσης.

Κατάλληλο για γενική ιστιοπλοΐα, με ταχύτητες έως περίπου 8 κόμβους .

Συνίσταται η εφαρμογή 2 στρώσεων υφαλοχρώματος FLAG Cruising

Περιοχή χρήσης : ύφαλα των πλοίων
υποστρώματα :GRP πολυεστέρας, ξύλο, χάλυβα και σιδηροκραμάτων τσιμέντου . Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο ή γαλβανιζέ επιφάνειες .
συσκευασία : 1 λίτρο & 2,5 λίτρα
Χρώμα : ανοιχτό μπλε
Φινίρισμα: Ματ
Θεωρητική απόδοση : 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο
Στεγνό στην αφή 2 ώρες
Επαναβαφή: 6 ώρες
Διαλυτικό: FLAG Antifouling Thinner

Διαβάστε εδώ Online το φυλλάδιο Marine της FLAG paints

Διαβάστε εδώ testimonials για τα προϊόντα FLAG

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.5000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ FLAG CRUISING ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ 1L
Η Βαθμολογία σας


H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

προειδοποιητικές λέξεις: Προειδοποίηση

FLAMMABLEdanger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Δηλώσεις Προφύλαξης:

P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

P210: Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπίθες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P234: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.

P264: Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό.

P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

P302 + 352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό /.

P305 + 351 + 338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και εύκολο να το κάνουμε. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P301 + 330 + 331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

PBT: Αυτό το προϊόν δεν έχει χαρακτηριστεί ως ουσια PBT/vPvB substance.


Επαφή με δέρμα: Ξεπλύνετε άμεσα με μπόλικο σαπούνι και νερό

Επαφή με μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

Εισπνοή: Μεταφερθείτε από την έκθεση διασφαλίζοντας τη δική σας ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο.


Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here