Κωδικός
60.UK.49
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ FLAG PERFORMANCE EXTRA ΣΚΛΗΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 2,5L

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ FLAG PERFORMANCE EXTRA ΣΚΛΗΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 2,5L

Υφαλόχρωμα χαλκού, σκληρό, πολύ υψηλών ταχυτήτων μέχρι 35 κόμβους για όλους τους τύπους σκαφών και ειδικά για ταχύπλοα, ακόμα και για σκάφη που μεταφέρονται με τρέιλερ και καθελκύονται πολλές φορές μέσα στη σεζόν. Κατάλληλο ακόμα και για περιοχές όπου τα νερά είναι πολύ βρώμικα.

Μπορεί να προσφέρει προστασία έως και 2 σεζόν.

Υποστρώματα: πολυεστέρας, ξύλο, χάλυβας
Εφαρμογή: 2 στρώσεις & άλλη 1 γύρω από τη γραμμή του νερού (water-line)
Καλυπτικότητα: η συσκευασία 2,5L βάφει 25m2 (Θεωρητική απόδοση : 10 τετραγωνικά μέτρα ανά λίτρο)
Χρώματα: Λευκό, Μπλε σκούρο
Διαλυτικό: FLAG Antifouling Thinner

Περιοχή χρήσης : ύφαλα των πλοίων
υποστρώματα :GRP πολυεστέρας, ξύλο, χάλυβα και σιδηροκραμάτων τσιμέντου . Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο ή γαλβανιζέ επιφάνειες .
συσκευασία : 1 λίτρο & 2,5 λίτρα
Φινίρισμα: Ματ
Στεγνό στην αφή 2 ώρες
Επαναβαφή: 6 ώρες

Διαβάστε εδώ Online το φυλλάδιο Marine της FLAG paints

Διαβάστε εδώ testimonials για τα προϊόντα FLAG

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 3.7500
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ FLAG PERFORMANCE EXTRA ΣΚΛΗΡΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 2,5L
Η Βαθμολογία σας

Ταξινόμηση κατά CLP:

Οξεία τοξικότητα . 4: H302; Υδάτινη τοξικότητα 1: H400; Εύφλεκτα Υγρα. 3: H226; Ευαισθησία Δέρμαος. 1: H317; Υδατικά χρόνιο 1: H410

Σημαντικότερες δυσμενείς επιπτώσεις:

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

Εικονογράμματα κινδύνου:

FLAMMABLEdanger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.

P210: Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπίθες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

P234: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.

P264: Πλύνετε καλά τα χέρια μετά το χειρισμό. P281: Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται.

P301 + 330 + 331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.

P302 + 352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό /.

P305 + 351 + 338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και εύκολο να το κάνουμε. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

PBT: Αυτό το προϊόν δεν έχει χαρακτηριστεί ως ουσια PBT/vPvB substance

Επαφή με δέρμα: Ξεπλύνετε άμεσα με μπόλικο σαπούνι και νερό

Επαφή με μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά.

Κατάποση: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό.

Εισπνοή: Μεταφερθείτε από την έκθεση διασφαλίζοντας τη δική σας ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο.


Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

click here