Κωδικός
80.GE.56
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ TROPICAL 840 KOKKINO 841__5KG

TROPIKAL 840

χρώμα για τα ύφαλα του σκάφους

Τo TROPIKAL 840 είναι υφαλόχρωμα για την προστασία των σκαφών από την προσκόλληση οστρακοειδών και χόρτου. Είναι υφαλόχρωμα κατάλληλο για πλαστικά, ξύλινα και σιδερένια σκάφη και για ταχύτητες μέχρι 35-40 μίλια/ ώρα. Παρουσιάζει αλλαγή στην απόχρωση του όταν βρίσκεται εντός νερού λόγω της σύστασης του.

  • αυτοκαθαριζόμενο
  • υψηλής απόδοσης
  • ιδανικό για όλα τα σκάφη

Προεργασία

Βασική προϋπόθεση για να έχουμε καλά αποτελέσματα είναι η επιμελημένη προεργασία με το υφαλόχρωμα TROPIKAL 840.

Νέες καρίνες: Πλένουμε την επιφάνεια με καθαριστικό και ξεπλένουμε με νερό. Απομακρύνουμε έλαια, λάδια, αλάτι κλπ με White Spirit. Γυαλοχαρτάρουμε όπου είναι απαραίτητο. Ξεπλένουμε με νερό και αφήνουμε την επιφάνεια να στεγνώσει. Ασταρώνουμε 1-2 στρώσεις με το κατάλληλο υπόστρωμα, UNI PRIMER (πολυεστερικές), POLACRYL 301 ή MARINE ΜΙΝΙΟ (ξύλινες επιφάνειες), X-RUST ή MARINE ΜΙΝΙΟ (μεταλλικές επιφάνειες). Για την καλύτερη πρόσφυση του TROPIKAL 840 συνίσταται η εφαρμογή 1-2 στρώσεων UNI PRIMER πάνω από οποιοδήποτε άλλο υπόστρωμα.

Συντήρηση – ήδη βαμμένες καρίνες: Πλένουμε την επιφάνεια με νερό. Αφού στεγνώσει αφαιρούμε παλιά και σαθρά χρώματα. Σε περίπτωση που δεν είναι συμβατό το παλιό υφαλόχρωμα με το TROPIKAL 840, γυαλοχαρτάρουμε και ασταρώνουμε με 1-2 στρώσεις UNI PRIMER. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζουμε δύο στρώσεις TROPIKAL 840.

Χρήση

Το υφαλόχρωμα TROPIKAL 840 εφαρμόζεται με ρολό, βούρτσα ή πιστόλι. Αραιώνεται με 5-10% W.S. Πρέπει να ανακατευτεί καλά πριν από τη χρήση.Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 100C.

Στέγνωμα - Απόδοση

Στεγνώνει στην αφή σε 1ώρα και επαναβάφεται μετά από 4-5 ώρες, ανάλογα τη θερμοκρασία-υγρασία του περιβάλλοντος και το πάχος της επίστρωσης. Καλύπτει 5-9m2/kg ανάλογα με το πάχος της κάθε στρώσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Το σκάφος πρέπει να ρίχνεται στη θάλασσα μετά από 4-6 ώρες από την εφαρμογή του TROPIKAL 840 και για καλύτερα αποτελέσματα όχι αργότερα από 3 μέρες.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 5.2500
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑ TROPICAL 840 KOKKINO 841__5KG
Η Βαθμολογία σας

Εικονογράμματα κινδύνου:

Εικονογράμματα κινδύνου:

FLAMMABLEdanger for healthDANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT

HIGH DANGER FOR HEALTH

Προειδοποιητικές λέξεις: Κίνδυνος

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφυλάξεων:
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P233 Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
P264 Πλύνετε . . . σχολαστικά μετά το χειρισμό.
P280 Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προ στασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
P301+P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό / . . . / εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση
που διευκολύνει την αναπνοή.
Περιέχει: ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ
ZINC PYRITHIONE
ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ
COPROUS THIOCYANATE

click here