Κωδικός
60.PL.05
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

SEALINE: C1 SHELL REMOVER: καθαριστικό στρειδώνας 500ML

SEALINE: C1 SHELL REMOVER: καθαριστικό στρειδώνας   500ML

C1 δυνατή και αποτελεσματική φόρμουλα για τον καθαρισμό στα ύφαλα του σκάφους , και σε σημεία που δεν είναι βαμμένα με υφαλόχρωμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ποδιά της μηχανής και στην προπέλα

Click εδώ για το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πολυεστέρας, Χάλυβας, Ορείχαλκος

ΧΡΩΜΑ

ΔΙΑΦΑΝΟ (καφετί υγρό)

ΟΣΜΗ

Ιδιαίτερη/ έντονη

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

100%

pH

<1 (20°C) η σύνθεση περιέχει οξέα (δείτε το SDS)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ειδικό μπουκάλι με ενσωματωμένο spray

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν πωλείται έτοιμο προς χρήση

ΧΡΗΣΗ

Χρησιμοποιήστε γλυκό νερό υπό πίεση για να αφαιρέσετε μαλακούς οργανισμούς/λειχήνες και μεγαλύτερες ακαθαρσίες από τη γάστρα του σκάφους. Εφαρμόστε το Σπρέι C1 στην επιφάνεια. Αναλόγως της βρωμιάς, αφήστε το προϊόν από 5 έως 15 λεπτά στην επιφάνεια, αλλά μην το αφήσετε να στεγνώσει στην επιφάνεια. Αφαιρέστε τη βρωμιά και επεξεργαστείτε με γλυκό νερό υπό πίεση ή χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα και ξεπλύνετε με νερό. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αν δεν αφαιρεθεί η βρωμιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες βαμμένες με χρώματα 1οςσυστατικού.

Πριν από τη χρήση σε βαμμένη επιφάνεια, κάντε δοκιμή υποστρώματος αντοχής στο C1. Κατά τη διάρκεια της εργασίας, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ένα λειτουργικό ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητο να επαναληφθεί η διαδικασία καθαρισμού για να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.6000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SEALINE: C1 SHELL REMOVER: καθαριστικό στρειδώνας 500ML
Η Βαθμολογία σας

DANGERCORROSIVE

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Skin Corr. 1A: H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα
P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση.

Υδροχλώριο; Φωσφορικό οξύ; Αλκοόλες, C12-15 αιθοξυλιωμένες; Ετιδρονικό οξύ

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Απαιτείται άμεσα ιατρική φροντίδα, δείξτε το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος.

Από εισπνοή: 

Πρόκειται για ένα προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο από την εισπνοή. Εντούτοις, συνίσταται σε περίπτωση συμπτωμάτων μέθης, ο τραυματίας να φύγει από το μέρος της έκθεσης, να του παρασχεθεί καθαρός αέρας και να παραμείνει σε ανάπαυση. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν.

Από επαφή με το δέρμα:

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος Μόλυνσης.

Από επαφή με τα μάτια: 

Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυματία να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολλημένοι στα μάτια γιατί θα μπορούσε να προκλιθεί μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο
γρήγορα, με το ΔΔΑ του προϊόντος.

Με την κατάποση / αναρρόφηση:

Αναζητείστε άμεση ιατρική φροντίδα, δίχνοντας το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος. Μην προκληθεί εμετός, επειδή η εξώθηση του από το στομάχι μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην βλέννα της άνω πεπτικής οδού και την αναρρόφησή της στην αναπνευστική οδό. Να ξεπλυθούν το στόμα και ο λαιμός γιατίι υπάρχει η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση. Σε περίπτωση που ο
τραυματίας χάσει τις αισθήσεις του, να μην του δοθεί τίποτα από το στόμα, ως ότου φτάσει ένας γιατρός. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας.

click here