Κωδικός
60.PL.14
Διαθεσιμότητα: Εξαντλημένο

SEALINE: ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ LIGHTRIMER 5:1 ΓΚΡΙ 3L

SEALINE: ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ LIGHTRIMER 5:1 ΓΚΡΙ  3L

Eποξικό αστάρι 2 συστατικών, πολλαπλών χρήσεων με πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορους τύπους επιφανειών. Βασική λειτουργία αυτού του ασταριού είναι η προστασία από την όσμωση και την καταστρεπτική επίδραση του νερού σε πολυστρωματικά υλικά. Επίσης η χρήση του ως ενδιάμεση στρώση αυξάνει την πρόσφυση μεταξύ διαφορετικών υλικών. Αυτό το αστάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γεμιστικό υλικό αλλά και για τελικό αστάρωμα. Πολύ εύκολο στην εφαρμογή και στη λείανση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω και πάνω από τη γραμμή νερού.

Click εδώ για το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πολυεστέρας, ξύλο, αλουμίνιο  

ΧΡΩΜΑ

Λευκό, γκρι

ΥΦΗ

Ματ

ΣΤΕΡΕΑ

65%

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

1,4kg/l

VOC

374,11g/l (+5%), 542,93g/l (+50%)

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

5:1 κατά όγκο (ml), 100:12 κατά βάρος (g)

ΘΕΩΡΗΤ. ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ

10÷11m²/l για πάχος στρώσης 90µm (WFT) / 60µm (DFT)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, πιστόλι ψεκασμού χωρίς αέρα, πνευματικό πιστόλι ψεκασμού


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πολυεστέρας – αφαιρέστε το αλάτι και άλλες μολύνσεις με φρέσκο νερό υπό πίεση, και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει η επιφάνεια. Στη συνέχεια γυαλοχαρτάρισμα της επιφάνειας με λειαντικό χαρτί P100-P240. Αφαιρέστε τη σκόνη και καθαρίστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας καθαριστικό Sea-Line Cleaner.

Ξύλο – αφαιρέστε μολύνσεις και απολιπάνετε την επιφάνεια. Το ξύλο πρέπει να είναι στεγνό. Στη συνέχεια, γυαλοχαρτάρισμα της επιφάνειας με λειαντικό χαρτί P60-P120  ξηράς τριβής, τρίβοντας κατά μήκος των γραμμών του ξύλου. Μετά το τρίψιμο αφαιρέστε τη σκόνη και καθαρίστε μία ακόμη φορά την επιφάνεια χρησιμοποιώντας καθαριστικό Sea-Line Cleaner.

Aλουμίνιο- γυαλοχαρτάρισμα της επιφάνεια  με P120. Εάν υπάρχει διάβρωση, αφαιρέστε την. Ξεπλύνετε προσεκτικά την επιφάνεια με 10% διάλυμα αμμωνίας. Ξεκινήστε τη βαφή το αργότερο 6 ώρες μετά την ολοκλήρωση της λείανσης και του καθαρισμού.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν είναι προϊόν δύο συστατικών. Πάντα να αναμιγνύετε συστατικά σύμφωνα με τη σχέση ανάμειξης. Το συστατικό Α είναι η βάση, το συστατικό Β είναι το σκληρυντικό. Μόλις αναμιχθεί, το σετ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πριν από τη λήξη της διάρκειας ζωής του δοχείου - Για την αραίωση των προϊόντων, προσθέστε το διαλυτικό που συνιστά ο παραγωγός σε κατάλληλη αναλογία ανάμιξης. Το επίπεδο αραίωσης εξαρτάται από τη μέθοδο εφαρμογής, τα εργαλεία, τη θερμοκρασία του αέρα, το ιξώδες της βαφής. Ανακατέψτε προσεκτικά όλα τα συστατικά και περιμένετε να εξαφανιστούν οι φυσαλίδες αέρα.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ:   5:1 κατά βάρος (ml), 100:12 κατά όγκο (g)

ΑΡΑΙΩΣΗ: Για την αραίωση συστήνεται η χρήση του Thinner SeaLine για εποξικά αστάρια ανάλογα:

Πινέλο/ρολό

Λεπτή στρώση εφαρμογής πνευματικού ψεκασμού (μέχρι 90-100µm WFT)

Παχιά στρώση εφαρμογής πνευματικού ψεκασμού (μέχρι 300µm WFT)

5-25%

40-50%

5-10%


ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Προτ. στρώσεις:  Σαν ενδιάμεση στρώση  1-2 στρώσεις

Σαν αντιοσμωτική προστασίαprotection 2-4 στρώσεις (συνολικό πάχος στρώσεων 225µm)

Χρόνος ζωής μίγματος  2h (20oC) εφαρμογή με airless spray gun

6h (20oC) εφαρμογή με ρολό/πινέλο

Παράμετροι ψεκασμού

Λεπτή στρώση εφαρμογής πνευματικού ψεκασμού (μέχρι 90-100µm WFT)

Παχιά στρώση εφαρμογής πνευματικού ψεκασμού (μέχρι 300µm WFT)

Ανω κάδου

1,4 - 1,6 mm

1,6 - 2,2 mm

πίεση

2,0 bar

2,0 - 2,5 bar


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 

Θερμοκρασία

Διάστημα Επαναβαφής

Στεγνό στην αφή

Πλήρες στέγνωμα

20°C

minimum 4 ώρες

3-4 ώρες

7 μέρες

10°C

minimum 8 ώρες

6 ώρες

14 μέρες

Οι δεδομένες ώρες πρέπει να θεωρούνται μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή. Ο πραγματικός χρόνος στεγνώματος μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος ανάλογα με το πάχος του φιλμ, τον εξαερισμό, την υγρασία κλπ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η θερμοκρασία του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ° C. Η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 ° C.

Μην εφαρμόζετε εποξικό αστάρι 2 συστατικώ πάνω σε επιφάνεια βαμένη με προϊόν 1ος συστατικού. Αποφύγετε τη βαφή σε άμεσο ηλιακό φως. Για απολίπανση χρησιμοποιήστε το Sea-Line Cleaner.

Ο μέγιστος χρόνος επαναβαφής, χωρίς τρίψιμο του ασταριού, λογίζεται όταν η επιφάνεια είναι απαλλαγμένη από κιμωλίαση και άλλη μόλυνση. Αν η επίστρωση με το αστάρι ήταν εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως, πρέπει να καθαριστεί και να λειανθεί, καθώς η αφαίρεση της άνω στρώσης θα παρέχει καλύτερη πρόσφυση στη συνέχεια.

Η βύθιση θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά την σκλήρυνση του τελευταίου στρώματος ασταριού και υφαλοχρώματος.

Μετά τη σκλήρυνση του στόκου τρίψτε την επιφάνεια ως ακολούθως:

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  • Αρχικό γυαλοχαρτάρισμα P240-P400
  • Το Sea-Line εποξικό αστάρι Lightprimer 5: 1 μπορεί να επικαλυφθεί με:
    οποιοδήποτε εποξικό σύστημα, πολυουρεθανική βαφή 2Κ και βερνίκι κτλ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ   24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγήςΠερισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 4.8000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SEALINE: ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ LIGHTRIMER 5:1 ΓΚΡΙ 3L
Η Βαθμολογία σας

Για το Α'συστατικό (ρητίνη)

DANGERFLAMMABLECORROSIVE

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. 0 περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες και συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως

Για το Β' Συστατικό (σκληρυντής)

DANGERFLAMMBLE

Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα
P102: Μακριά από παιδιά
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε
P264: Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε
την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους
P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που
διευκολύνει την αναπνοή
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί
επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή των περιεκτών σύμφωνα με τον κανονισμό για τα επικίνδυνα απόβλητα ή συσκευασίες και συσκευασίες αποβλήτων αντιστοίχως

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Απαιτείται άμεσα ιατρική φροντίδα, δείξτε το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος.

Από εισπνοή: 

Πρόκειται για ένα προϊόν μη ταξινομημένο ως επικίνδυνο από την εισπνοή. Εντούτοις, συνίσταται σε περίπτωση συμπτωμάτων μέθης, ο τραυματίας να φύγει από το μέρος της έκθεσης, να του παρασχεθεί καθαρός αέρας και να παραμείνει σε ανάπαυση. Αναζητήστε ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση που τα συμπτώματα παραμένουν.

Από επαφή με το δέρμα:

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα, ξεπλύνετε το δέρμα ή κάντε ντους στον πληγωμένο, με άφθονο κρύο νερό και ουδέτερο σαπούνι. Σε σοβαρές περιπτώσεις δείτε ένα γιατρό. Αν το χημικό μείγμα έχει προκαλέσει εγκαύματα ή ψύξη, τότε δεν πρέπει να βγουν τα ρούχα γιατί θα μπορούσε να χειροτερέψει η πληγή, εάν τα ρούχα έχουν κολλήσει στο δέρμα. Αν σχηματιστούν φουσκάλες στο δέρμα, αυτές δεν θα πρέπει να σπάσουν, γιατί θα αυξάνονταν ο κίνδυνος Μόλυνσης.

Από επαφή με τα μάτια: 

Ξεβγάλτε τα μάτια με άφθονο χλιαρό νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Μην επιτρέψετε στον τραυματία να τρίψει ή να κλείσει τα μάτια του. Σε περίπτωση που ο τραυματίας φοράει φακούς επαφής, αυτοί θα πρέπει να βγουν εκτός αν είναι κολλημένοι στα μάτια γιατί θα μπορούσε να προκλιθεί μεγαλύτερη βλάβη. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλύση, θα πρέπει να πάτε στο γιατρό όσο γίνεται πιο
γρήγορα, με το ΔΔΑ του προϊόντος.

Με την κατάποση / αναρρόφηση:

Αναζητείστε άμεση ιατρική φροντίδα, δίχνοντας το ΔΔΑ αυτού του προϊόντος. Μην προκληθεί εμετός, επειδή η εξώθηση του από το στομάχι μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην βλέννα της άνω πεπτικής οδού και την αναρρόφησή της στην αναπνευστική οδό. Να ξεπλυθούν το στόμα και ο λαιμός γιατίι υπάρχει η πιθανότητα να έχουν επηρεαστεί από την κατάποση. Σε περίπτωση που ο
τραυματίας χάσει τις αισθήσεις του, να μην του δοθεί τίποτα από το στόμα, ως ότου φτάσει ένας γιατρός. Να παραμείνει σε ανάπαυση ο τραυματίας.

click here