Κωδικός
50.IT.26
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

JUST 1 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ PAI BOAT rubbing polishing compound PAI BOAT (1kg)

JUST 1  ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ PAI BOAT rubbing polishing compound (1kg)

JUST 1 υγρή αλοιφή γυαλίσματος 2 σε 1, η οποία συνδυάζει εξαιρετική δράση αποκατάσταση της επιφάνειας με υπέρτατο γυαλιστερό φινίρισμα. Ιδανική για γυάλισμα επιφανειών carbon σε αυτοκίνητα, σκάφη, αθλητικό εξοπλισμό κτλ. Απομακρύνει σημάδια μέτριας οξείδωσης, κιτρίνισμα και σημάδια από γυαλοχαρτάρισμα (P1000-P1500, ανάλογα με τη σκληρότητα των ρητινών), πολύ γρήγορα και καλά, χωρίς υπερθέρμανση της επιφάνειας. Η αλοιφή JUST 1 είναι ο πιο γρήγορος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποκατασταθεί η βαθιά λάμψη της επιφάνειας, σαν να είναι νέα, με ένα μόνο προϊόν και χωρίς χάσιμο χρόνου και υλικού.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ: Χρησιμοποιήστε αλοιφαδόρο μεταβλητής ταχύτητας, επιλέγοντας είτε ένα μαλακό γούνινο δίσκο για ισχυρή κοπτική δράση είτε έναν αφρώδη πάτο μεσαίας σκληρότητας για λιγότερο επιθετική εργασία. Απλώστε μια μικρή ποσότητα της αλοιφής JUST 1 πάνω στον πάτο και ξεκινήστε τον αλοιφαδόρο σε χαμηλές στροφές, επιταχύνοντας σταδιακά (800-1500 RPM), ώστε να απλώσετε την αλοιφή σε όλη την επιφάνεια κάνωντας σταυρωτές κινησεις. Δώστε προσοχή στο να μην υπερθέρμανθεί η επιφάνεια. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε την εφαρμογή περισσότερες φορές. Στο τέλος, σκουπίστε με ένα καθαρό πανί.

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 1.1000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:JUST 1 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ PAI BOAT rubbing polishing compound PAI BOAT (1kg)
Η Βαθμολογία σας

Το παρασκεύασμα έχει ταξινόμηση κινδύνου κατά τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1272/2008 (CLP) (και επόμενες μετατροπές και προσαρμογές). Το προϊόν επιπλέον αιτεί μια κάρτα δεδομένων ασφαλείας σε συμφωνία με τις διατάξεις του Κανονισμού (CE) 1907/2006 και επόμενων μετατροπών.
Ενδεχόμενες προσθετικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και/ή το περιβάλλον αναγράφονται στον τομέα 11 και 12 της παρούσας κάρτας.
Ταξινόμηση και υπόδειξη κινδύνου: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, χρόνιου κινδύνου, kατηγορία 3 H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Εικονογράμματα κινδύνου: --

Προειδοποιητικές λέξεις: --


Δηλώσεις επικινδυνότητας:
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφυλάξεων:
P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/τον περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
2.3. Άλλοι κίνδυνοι.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, το προϊόν δεν εμπεριέχει ουσίες PBT ή vPvB σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1%.

ΜΑΤΙΑ: Βγάλτε τους φακούς επαφής. Ξεπλυθείτε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, ανοίγοντας καλά τα βλέφαρα. Επικοινωνήστε με ένα γιατρό αν το πρόβλημα παραμείνει. ΔΕΡΜΑ: Βγάλτε από πάνω σας τα μολυσμένα ρούχα. Κάντε αμέσως ένα ντους. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα χρησιμοποιήσετε. ΕΙΣΠΝΟΗ: Φέρτε το υποκείμενο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή σταματήσει, πραγματοποιήστε τεχνητή αναπνοή. Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Καλέστε άμεσα ένα γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό. Μην χορηγείτε τίποτα που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί σαφώς από γιατρό.
click here