Κωδικός
60.IR.10
Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα

SUPER STAINLESS Καθαριστικό για ανοξείδωτα 0,5L

SUPER STAINLESS Καθαριστικό για ανοξείδωτα

Διαβάστε εδώ το φυλλάδιο του SUPER STAINLESS και εδώ τις Οδηγίες χρήσης του SUPER STAINLESS

To "Super Stainless" ,καθαριστικό & προστατευτικό gel ειδικά σχεδιασμένο για να εξουδετερώνει εύκολα & γρήγορα και να αφαιρει δύσκολους λεκέδες σκουριάς και διάβρωσης από όλα τα ανοξείδωτα εξαρτήματα στο σκάφος όπως:
εντατήρες, ράγες πλώρης και πρύμνης, χειρολαβές, πόμολα, οδηγούς καλωδίων και τερματικά, κάγκελα κτλ , ενώ ταυτόχρονα τα καθαρίζει και τα προστατεύει από μελλοντική ζημιά από τα στοιχεία του περιβάλλοντος. Λόγω της σύστασής του ως υγρό gel, διεισδύει σε δύσκολα σημεία όπου άλλα κοινά καθαριστικά σε μορφή πάστας δεν μπορούν νε εισέλθουν, αφού μπαίνει σε κάθε χαραμάδα, εξασφαλίζοντας ότι τα εξαρτήματα είναι καθαρά και προστατευμένα έναντι σε κάθε μελλοντική σκουριά ή διάβρωση, που μπορεί να μειώσει το χρόνο ζωής του και να τα καταστήσει άχρηστα.
.
To "Super Stainless" -καθαριστικό & αφαιρετικό σκουριάς- είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Απλά απλώστε το gel πάνω στη σκουριασμένη επιφάνεια ή στο εξάρτημα και αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και έπειτα ξεπλύνετε με καθαρό νερό
To "Super Stainless" είναι μη-καυστικό, βιοδιασπώμενο προϊόν, το οποίο δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο θειικό ή υδροχλωρικό οξύ και είναι απαλλαγμένο από χλωριούχα συστατικά.

Είναι τόσο απλό!

ΔΕΝ χρειάζεται ούτε τρίψιμο ούτε ξύσιμο! Είναι υπόσχεση!

Το "Super Stainless" είναι ένα Περιβαλλοντικά Υπεύθυνο και Βιοδιασπώμενο προϊόν

Περισσότερες Πληροφορίες
Βάρος 0.7000
Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:SUPER STAINLESS Καθαριστικό για ανοξείδωτα 0,5L
Η Βαθμολογία σας

Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Οδηγία 67/548 / ΕΟΚ & Οδηγία 1999/45 / EΚ

C: Διαβρωτικό
R34: Προκαλεί εγκαύματα


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP).

Δέρμα Corr 1 Α
Met Corr 1


2.2 Στοιχεία επισήμανσης Δήλωση επικινδυνότητας:

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και βλάβες στα μάτια
H290: Μπορεί να είναι διαβρωτικό για τα μέταλλα.

Λέξη (-ες) σήματος Κίνδυνος

CORROSIVE

Δήλωση προφύλαξης
P260: Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / αέριο / ομίχλη / ατμούς / σπρέι.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικό ρουχισμό / προστασία ματιών / προστασία προσώπου.
P301 + P330 + P331: ΕΑΝ ΚΑΤΑΛΛΗΘΕΙ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.
P303 + P361 + P353: ΕΑΝ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): Αφαιρέστε / Αδειάστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε το δέρμα με Νερό / ντους.
P305 + P351 + P338: ΕΑΝ ΣΕ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο na bgoyn. Συνεχίστε το ξέπλυμα.
P310: Καλέστε αμέσως ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.


Πρόσθετες απαιτήσεις ετικέτας: Κανένας

click here